طراحی معماری دفتر بیمه "AON"


تحریریه معماری آرل
این دفتر بیمه کار توسط معماران "اسپاسم"طراحی شده است. این دفتر در تانزانیا واقع شده است.این خانه در منطقه استوایی قرار دارد.مساحت آن در حدود 820متر مربع است. طراح تلاش بر این داشته است که بین محیط سبز اطراف و محیط کاری ارتباط قویی ایجاد کند.

تحریریه معماری آرل
منبع: https://www.arel.ir


لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-401.html