معماری و طراحی داخلی Yalding Houseمترجم: پروانه شاه سوار
معماری: BuckleyGrayYeoman
موقعیت: Fitzrovia, London, UK
مساحت: 2510 مترمربع
سال: 2013
استودیو طراحی BuckleyGrayYeoman، نوسازی خانه به مساحت 2510 مترمربع را در شهر لندن به اتمام رسانده است. این فضای جدید از قسمت های اداری و همچنین رستوران در طبقه همکف تشکیل شده است. درمدت 60 سال مصادف با تاریخ 1952 تا 2013 این خانه مرکز موسیقی رادیو بی بی سی بوده است (خانه رادیو شماره 1 و 3 بی بی سی). همچنین می توان بیان کرد که از این فضا به عنوان کنابخانه موسیقی بی بی سی مرکزی استفاده می شده است. در طبقه اداری، به دلیل به وجود آوردن احساس تازگی و طرات، همچنین شخصیت بخشیدن به ساختمان جدید، عناصر سازه ای گذشته که به مرور زمان از بین رفته بودند حذف و جایگزین شدند. فضاهای یک پارچه و مدرن این ساختمان با دیتیل های دقیق و رنگ های شاد به خوبی تکمیل شده اند.تحریریه معماری آرل
مترجم: پروانه شاه سوار
منبع: archdaily

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-4008.html