میز دست ساز با تنه ی درخت، ساده و خلاقانه

تحریریه معماری آرل
thomas de lussac نام طراح فرانسوی است که میز بالا را ساخته است و نام فرانسوی "racine carré table" یا میز برگرفته شده از ریشه را روی آن گذاشته است. این میز ساده ی طبیعی از جمله کارهای خلاقانه ای است که می توان آن را در دسته (DIY (Do IT Yourself ها قرار دارد. دیدن روند ساخت و تصاویر این میز خالی از لطف نیست. با آرل همراه باشید.تحریریه معماری آرل
منبع: DesignBoom

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-3902.html