پروژه های تویو ایتو و SANAA برای نمایشگاه ساختمان ژاپن امسال انتخاب شدندمعماری: تویو ایتو
موقعیت: گیفو، ژاپن
سالن ترحیم meiso no mori

مترجم: ثنا حسینیان
نمایشگاه ساختمان و معماری ژاپن با عنوان MoMA، امسال پروژه های تویو ایتو و گروه معماری SANAA که هر دو از برندگان جایزه معماری پریتزکر هستند، را انتخاب کرد. این نمایشگاه که در 13 مارچ 2016، در موزه هنر های معاصر نیویورک شروع می شود، ترسیمات و مدل هایی از 40 اثر معماری را به نمایش می گذارد. هم چنین معماری های شاخص ژاپن از سال های 1990 تا کنون نیز در این نمایشگاه جای می گیرند. در این میان کارهایی از تویو ایتو که در طی 40 سال سابقه آن ها را ه اجرا درآورده و پروژه هایی از گروه مطرح SANAA قرار خواهد گرفت.معماری: تویو ایتو
موقعیت: میاگی، ژاپن
کتابخانه sendaiمعماری: SANAA
موقعیت: اینوجیما، ژاپن
خانه هنرمعماری: SANAA
موقعیت: توکیو، ژاپن
خانه ی نیشینویامامعماری: SANAA
موقعیت: کانازاوا، ژاپن
موزه هنر های معاصر قرن 21معماری: SANAA
موقعیت: آمری، ژاپن
مرکز هنر توادامعماری: SANAA
موقعیت: ناگانو، ژاپن
موزه ی هیروشی سنجومعماری: sou fujimoto
موقعیت: ایتا، ژاپن
house Nمعماری: sou fujimoto
موقعیت: توکیو، ژاپن
house NA

معماری: akihisa hirata
موقعیت: نیگاتا، ژاپن
showroom H masuyaمعماری: akihisa hirata
موقعیت: تایوان
foam formمعماری: junya ishigami
موقعیت: کاناگاوا، ژاپن
ورک شاپ تکنولوژی کاناگاوامعماری: junya ishigami
موقعیت: کاناگاوا، ژاپن
ورک شاپ تکنولوژی کاناگاوامعماری: تویو ایتو
موقعیت: توکیو، ژاپن
ساختمان تادمعماری: SANAA
موقعیت: توکیو، ژاپن
house in a plum groveمعماری: SANAA
موقعیت: کاگاوا، ژاپن
موزه هنر تشیما

تحریریه معماری آرل
مترجم: ثنا حسینیان
منبع: designboom

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-3849.html