طراحی ساختمان جدید و چند منظوره بانک پاسارگاد - رضا دانشمیر

تحریریه معماری آرل
معمار: رضا دانشمیر
موقعیت: ایران، تهران
سال: 2013
مساخت: 47000 مترمربع
کاربری: چند منظوره
ساختمان مرکزی جدید بانک پاسارگاد با کاربردی چندگانه، توسط معمار سرشناس ایرانی، رضا دانشمیر طراحی شده است. در این بخش قصد داریم نگاهی به این ساختمان بیاندازیم. با آرل همراه باشید.
تحریریه معماری آرل
منبع: وب سایت رضا دانشمیر

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-3814.html