معماری و طراحی ایستگاه قطار در مراکشمترجم: نیلوفر محتاط
معماری و طراحی این ایستگاه را شرکت AZPML در کشور مراکش انجام داده است. طرح ارائه شده نماینده ای از شهرنشینی آینده است و به تاریخ عمیق شهر اشاره دارد. این شرکت طرحی تفصیلی را هم برای این شهر ارائه داده است. در ادامه با ما در آرل همراه باشید.

این ایستگاه جدید قطار کاملاً با نشانه های موجود در شهر هماهنگ است و با آنها کار می کند. این استراتژی در طرح تفصیلی پیشنهادی هم مطرح شده است. بدین ترتیب بناهای جدید به کمک فرم، بافت و مصالح کاملاً با معماری سنتی منطقه آمیخته می شوند. نمای ساختمان دارای یک الگوی مشبک است که با الهام از ساختمانهای سنتی شمل آفریقا و خاور میانه طراحی شده است بنابراین طرح پیشنهادی امیدوار است که بتواند فرهنگ سنتی منطقه را به همراه توسعه ی مدرن به نمایش بگذارد.


منبع: DESIGNBOOM
تحریریه معماری آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-3797.html