خلاقیت: خلق ساختمان های تخیلی با هنر دیجیتال

مترجم: نیلوفر محتاط
Victor Enrich، هنرمندی است که از سال 2006 تصمیم گرفته تا با دستکاری عکس ساختمانها، معماری توهمی ایجاد کند. این هنرمند از این پروژه برای شناخت شهرهای جدید و کشف محدودیتهایشان استفاده کرده است. برای تماشای این تصاویر جالب در ادامه با ما همراه باشید.
منبع: ARCHDAILY
تحریریه معماری آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-3791.html