مسابقه معماری طراحی شهر بر روی مریخمترجم: ثنا حسینیان
آخرین مهلت ثبت نام مسابقه معماری طراحی شهر بر روی مریخ: 31 ژانویه 2016 ( 11 بهمن 1394 )
آحرین مهلت ارسال آثار مسابقه معماری طراحی شهر بر روی مریخ: 29 فوریه 2016 ( 10 اسفند 1394 )

تصور کنید در آینده ای نزدیک NASA، Virgin Galactic، spaceX و شرکت های هوا و فضاهای خصوصی دیگر شروع به فرستادن انسان ها به سیاره ی مریخ کنند و زندگی بر روی این سیاره ی قرمز شروع خواهد شد، جایی که انسان ها می توانند خانه ی دوم خود را داشته باشند. اگر ما الان بتوانیم محیط زندگی مساعد را بر روی این سیاره تصور کنیم، این اتفاق ممکن است بیفتد.

شرکت کنندگان این مسابقه فقط به معماران و طراحان محدود نمی شود، هر شخصی که ایده ای در رابطه با زندگی مناسب و پایدار بر روی سیاره ی مریخ دارد می تواند در این مسابقه ی طراحی شرکت کند. هدف مسابقه دیدن ایده و تصور شرکت کنندگان در رابطه با زندگی آینده بر روی مریخ و به واقعیت تبدیل کردن این تصور است.

برای ثبت نام در این مسابقه باید مبلغ تعیین شده را شرکت کنندگان پرداخت کنند.
مبلغ ثبت نام برای دانشجویان: 350 دلار
مبلغ ثبت نام برای دیگر شرکت کنندگان: 500 دلار

داوران مسابقه :
جیمز.ک.اریکسون
گرگوری جانسون
انوشه انصاری
اسلید گاردنر
امیر بلکمن
اندرو بارتن

برای آگاهی بیش تر از شرایط و جوایز و ثبت نام به سایت مربوطه رجوع کنید: http://www.marscitydesign.com/#!design-competition/m6bg1

تحریریه معماری آرل
مترجم: ثنا حسینیان
منبع: BUSTLER

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-3697.html