دومین سمینار و کارگاه تخصصی طراحی شهری پایدارتحریریه معماری آرل

موضوعات و مباحث سمینار

تبیین مساله و ابعاد و ماهیت طراحی شهری پایدار و تاثیر آن بر ارتقاء کیفیت زندگی شهری در بافت تاریخی

 1. بررسی محتوی طراحی شهری پایدار شامل ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی و تبیین ارتباط کیفیت زندگی شهری.
 2. بررسی رویکردهای نوین در زمینه مشترک طراحی شهری پایدار و ارتقاء کیفیت شامل:
 • معرفی شیوه های احیای ابنیه و فضاهای شهری با توجه به الزامات روز و ماهیت تاریخی آنها.
 • روش های حفاظت فضاهای همگانی تاریخی.
 • بازآفرینی شهری به ویژه توجه به بازآفرینی فرهنگ مبنا.
 • کیفیت فضاهای عمومی شهری به ویژه در ارتباط با بافت مسکونی.
 • رویداد مداری، تغییر کاربری به سمت فرهنگی (کتابخانه ها، فرهنگسراها، مراکز آموزشی و ...).
 • احیاء بناها، حفاظت و مدیریت بافت تاریخی و ارتباط آن با میراث فرهنگی و ...
 • بررسی اثرات توسعه بازار در بافت تاریخی (نفوذ بازار در بافت مسکونی پیرامون آن).
 • شیوه های مواجهه با فضاها و کاربری­های خدماتی پشتیبان کار و فعالیت در منطقه .
 • میزان تعلق خاطر و تمایل به سکونت ساکنان در محلات قدیمی شهر
الزامات مدیریتی در بافت تاریخی در راستای طراحی شهری پایدار مبتنی بر ارتقا کیفیت زندکی شهری
 1. ارائه الزامات مدیریتی طراحی شهری پایدار مبتنی بر ارتقاء کیفیت کیفیت زندگی شهری و ...
 2. تجارب مدیریتی در بافت تاریخی و بررسی تاثیر آنها بر کیفیت زندگی شهری.

جمع بندی

موضوع کارگاه : باز طراحی محله هرندی

محدوده مورد نظر در منطقه 12 تهران، در ناحیه 4 و محله هرندی قرار دارد. محدوده از شمال به خیابان مولوی (حدفاصل چهارراه مولوی و میدان قیام)، از غرب به خیابان صاحب جم (حدفاصل چهارراه مولوی و میدان شوش)، از شرق به خیابان ری (حدفاصل میدان قیام و میدان شوش) و از جنوب به میدان شوش ختم می گردد.

فرهیخته گرامی

بدین وسیله ضمن دعوت از جنابعالی جهت حضور در "دومین سمینار و کارگاه تخصصی طراحی شهری پایدار" با رویکرد حفاظت و ساماندهی بافتهای تاریخی و ارتقا کیفیت زندگی شهری در بافت های تاریخی، خواهشمند است با مراجعه به آدرس iuss.ir اقدام به ثبت نام نمایید

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سایت مراجعه، یا با شماره هاي 84 -02144282183 تماس حاصل نمایید.


تحریریه معماری آرل
منبع: ایمیل ارسالی از طرف دبیرخانه دائمی سمینار


لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-3686.html