معماری و طراحی ویلایی کاغذی در پرتغال توسط شیگروبنمترجم: نیلوفر محتاط
معماری و طراحی این خانه ی ویلایی را شیگروبن برای یک مجموعه دار انجام داده است. سایت مجموعه در جنوبی ترین منطقه ی کشور پرتغال واقع شده است و دارای چشم اندازهای فوق العاده ای به سمت دریاست. این ساختمان اولین ساختمانی است که با سازه ی کاغذی ساخته شده است. برای جلوگیری از قطع درختان موجود در سایت، ساختمان دارای فرمی S شکل است.
منبع: SHIGERUBANARCHITECTS
تحریریه معماری آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-3590.html