معماری و طراحی مرکز هنری مؤسسه ی LANGEN توسط تادئوآندومترجم: نیلوفر محتاط
معماری این مرکز هنری جدید قرار است به ساختمان قدیمی الحاق شود. این موزه در سایت پیشین پایگاه موقتی ناتو در شهر دوسلدروف واقع شده است. موزه شامل چند گالری و موزه ای برای نمایش آثار هنری ساکنین جزیره ی Hombroich است. در این مجموعه پارکی هنری نیز وجود دارد که توسط هنرمند دیگری طراحی شده است. تادئو آندو سعی کرد که در طرح جدید خود، با الهام از طرح اولیه ی موجود، مجموعه ای شامل 800 کتیبه ی ژاپنی را به موزه اضافه کند. در ادامه با ما در آرل همراه باشید.

برای الحاق ساختمان جدید، تادئوآندو حجم مکعب مستطیلی باریکی را به مجموعه اضافه کرد که با زاویه ی 45 درجه به ساختمان قدیمی الحاق شد. این حجم بر روی سکوی ظریفی قرار دارد که این سکو در تعامل کامل با پارک مجاور ساختمان است به طوری که از روی آبنمای پارک عبور می کند. حجم مکعب مستطیلی ذکر شده درواقع یک گالری هنری است. اگر از بیرون به این گالری نگاه کنیم تصور می کنیم که گالری توسط قفسی فلزی احاطه شده است. زیرا دیوارهای آن شیشه ای است و قابهای نگهدارنده ی شیشه ها شکلی شبیه به قفس دارند. در داخل این حجم شیشه ای و شفاف اما حجمی صلب قرار گرفته که در تضاد کامل با این شفافیت قرار دارد. آثار هنری می توانند بر روی دیوارهای این حجم صلب نصب شوند و بازدیدکنندگانی که در راهروی پر نور و شفاف گالری قرار دارند می توانند به تماشای آثار بپردازند.


منبع:PHAIDONATLAS
تحریریه معماری آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-3534.html