معماری و طراحی آسمان خراشی با باغ هایی میان طبقاتمترجم: نیلوفر محتاط
معماری و طراحی این آسمانخراش باریک توسط شرکت معماری ODA در منهتن نیویورک انجام شده است. طراحی چنین برج های مرتفع و باریکی در منهتن نیویورک نشان از سرازیر شدن ثروت جهان به سمت بخش خصوصی است. به طور کلی برج های بلند نیویورک مربوط به شرکت های بزرگ هستند اما این برج قرار است به کاربری جدیدی اختصاص داده شود. در ادامه با ما در آرل همراه باشید.

به دلیل نیاز روزافزون مسکن در شهر نیویورک، قرار شد که این برج کاربری مسکونی داشته باشد. برای تأمین فضای سبز مورد نیاز واحدهای مسکونی با طراحی فضاهای سبز بین طبقات، به ازای هر 850 مترمربع فضای مسکونی، 425 مترمربع فضای سبز فراهم می شود. برای اینکه نور خرشید بتواند به خوبی و راحتی در عمق این باغ ها نفوذ کند طراحان ارتفاع این طبقات میانی را بلند در نظر گرفتند. علاوه بر این ملاحظات سازه ای برای مقاومت برج در برابر بارهاب جانبی باد به گونه ای لحاظ شده که دید و منظر 360 درجه ی باغ ها را بر هم نزند. با زندگی در این برج ساکنان می توانند هم در شهری بزرگ و شلوغ زندگی کنند و هم از طبیعتی زیبا برخوردار باشند.

منبع: DESIGNBOOM
تحریریه معماری آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-3455.html