معماری پایدار: معماری و طراحی بامی سبز برای ساختمان مرکز ارتباطات در چین


مترجم: نیلوفر محتاط
گروه معماری Vector با طراحی این بام سبز برای ساختمان مرکز ارتباطات، باعث شدند تا این ساختمان به دید و منظر سبز سایت ضربه نزند و در هماهنگی کامل با آن باشد. علاوه بر این فرم ساختمان نیز از توپوگرافی سایت طبعیت می کند و در هماهنگی با کوهها و تپه های مجاور است. طراحی تنها از ظاهر همساز با محیط زیست اطراف نیست بلکه با استفاده ملاحظات معماری پایدار از قبیل مصالح بومی، سیستم های جمع آوری آب باران و تصفیه ی فاضلاب، گرمایش و سرمایش غیر فعال و استفاده از مصالح نفوذ پذیر و جاذب رطوبت برای سنگفرش کردن مسیرها رویکردی پایدار در معماری لحاظ شده است. در ادامه با ما در آرل همراه باشید.

اما در مورد عملکردهای این مجموعه باید گفت که ساختمان مرکز ارتباطات Chongqing Taoyuanju از سه ساختمان مجزا تشکیل شده است: مرکز فرهنگی، مرکز ورزشی و مرکز سلامت عمومی. این سه ساختمان برای هماهنگی با توپوگرافی سایت، در سه سطح ارتفاعی متفاوت طراحی شده اند. سقفی مواج بر روی این سه ساختمان کشیده شده و باعث شکل گیری کلیتی واحد با مساحت 10000 مترمربع شده است. در فضاهای خالی این سه ساختمان پیاده راههای سرپوشیده ایجاد شده. در این بخش ها سقف برای اینکه مزاحم رشد درختان نشود با بازشوهای مستطیلی و دایره ای سوراخ شده است.
منبع: INHABITAT
تحریریه معماری آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-3409.html