اولین فیلم ساخت میدان آزادی


اولین فیم مربوط به ساخت و ساز برج شهیاد یا آزادی واقع در میدان آزادی. با آرل همراه باشید.

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-333.html