معماری سالن بزرگ ورزشی شهر yambolمترجم: نیلوفر محتاط
معماری مجموعه ی ورزشی "دایانا" در مرکز شهر Yambol در بلغارستان صورت گرفته است. پروژه درواقع بازسازی سالن ورزشی موجود در سایت با ظرفیت 800 نفر است. به این منظور سالن ورزشی چند منظوره ی جدیدی به ظرفیت 3500 نفر به این مجموعه اضافه شد. هدف صرفاً بزرگ تر کردن فضای ورزشی نیست بلکه هدف طراحی مجموعه ای چند منظوره و پایدار است که علاوه بر عملکردهای ورزشی پاسخگوی وقایع فرهنگی نیز باشد. این مجموعه قرار است به نشانه ی شاخصی در شهر Yambol تبدیل شود.
سالن چندمنظوره ی جدید:
قلب تپنده ی این مجموعه، سالن چندمنظوره ی جدیدی است که به پروژه ی موجود اضافه شده. این سالن در هر 4 طرف دارای سکوهای بتنی می باشد و برای وقایع ورزشی، فرهنگی و کنسرت مناسب می باشد. سقف مواج این سالن باعث شده تا معماری داخلی از کیفیتی سیال برخوردار باشد. پوسته ی سیال این ساختمان کاملاً پاسخوی نیازهای عملکردی آن می باشد.

بازسازی سالن موجود:
حجم سالن ورزشی موجود دارای صفحاتی صاف و متعامد است بدین ترتیب این فرم در تضادی آشکار با فرم نرم و سیال سالن جدید قرار دارد. به منظور بازسازی، سطوح خارجی این سالن با پانلهای آلومینیومی مشابه سالن بزرگتر پوشانده شد. قرار است این سالن به کاربری های آموزشی برای ورزشکاران اختصاص یابد.

فضای عمومی اطراف پروژه:
این مجموعه در پارکی واقع شده است و به دلیل واقع شدن در کنار بلوار مشابه مانند ورودی برای پارک عمل می کند. ورودی به سالن بزرگتر نیز از طریق پلی متصل به بلوار مجاور، میسر می شود.منبع: EVOLO
تحریریه ی معماری آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-3317.html