طراحی کانسپتچوال و معماری اسلامی مسجدی در ایسلندمترجم : ثنا حسینیان
معماری : U67
موقعیت : reykjavik، ایسلند
کانسپت پروژه طراحی کانسپتچوال مسجد ایسلند، تلفیق معماری اسلامی با معماری و فضاهای پایتخت این کشور بوده. در طراحی مسجد معماران ویژگی ها و فرهنگ معماری اسلامی را با عناصر معماری محیط زیست شمالی ترکیب شده و بدین گونه این ساختمان نه تنها محلی برای عبادت است بلکه مرکزی برای نشان دادن فرهنگ ناحیه می باشد.این ساختمان از 2 فرم و پوسته تشکیل شده، پوسته ی اول یک حجم ساده ی مکعبی شکل با ارتفاع یک طبقه است که در آن فضاهای اداری و رایج قرار گرفته. در پوسته ی دوم شاهد ارتفاع بلند تر و فرم متفاوتی هستیم که در زیر آن محل عبادت وجود دارد. فرم متفاوت پوسته ی دوم الهام گرفته از محیط آتشفشانی منطقه بوده. در کنار این 2 فرم یک مناره به ارتفاع 19 متر و رو به قبله طراحی شده است.
تحریریه معماری آرل
مترجم : ثنا حسینیان
منبع : DESIGNBOOM

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-3312.html