معماری پارامتریک: معماری داخلی خانه ای در دهلی


مترجم: نیلوفر محتاط
معمار: استودیوی Symbiosis
موقعیت: هند، دهلی
معماری پارامتریک در طراحی داخلی این خانه باعث ایجاد فضایی سیال و پویا شده است. معماری داخلی گونه ای منسجم و به هم پیوسته انجام شده به گونه ای که خطوط احجام و مبلمان در امتداد هم هستند و احجام بر روی هم اثر می گذارند. به همین دلیل است که مبلمان این خانه به گونه ای منحصربه فرد فقط برای این فضا طراحی شده اند. المان های پارامتریک طراحی شده بر روی دیوارها با حرکتی سیال و نرم از یک قفسه به مبل تبدیل می شوند. استفاده از نورهای مخفی در مرز این المانها نیز بسیار زیبا و خلاقانه است. در ادامه با ما در آرل همراه باشید.
 
در طراحی داخلی این خانه ملاحظات معماری پایدار نیز رعایت شده است به گونه ای که از مصالح تجدیدپذیر استفاده شده و ملاحظاتی برای صرفه جویی در مصرف انرژی نیز لحاظ شده است. در انتخاب مصالح از مصالح بومی و ساخت کشور هند استفاده شد همچنین برای کاهش هزینه های حمل و نقل سعی شد که مصالح را از فاصله ی حداکثر5 کیلومتری پروژه به محل ساخت بیاورند. فرایند ساخت المان ها و مبلمان نیز در محل پروژه صورت گرفت تا از روش های بهینه برای ساخت استفاده شود.

استفاده از مصالح، تکنیک ساخت و کارگران بومی به شدت از هزینه های ساخت کاست و موجب اقتصادی تمام شدن پروژه شد. برای خودنمایی بافت مصالح مختلف، رنگ غالب فضا سفید و طلایی است.
منبع: EVOLO
تحریریه ی معماری آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-3304.html