طراحی داخلی آپارتمان در 70 متر مربع


مترجم: مهرداد نجیب زاده
معمار: Itai Palti
موقعیت بنا: سویل، اسپانیا
مساحت فضا: 70 متر مربع
سال طراحی پروژه: 2015
طراحی داخلی آپارتمان در 70 متر مربع نیازمند ابتکارات و شرایط منحصر به فرد خود می باشد. بخصوص این امر زمانی دارای اهمیت زیادی است که بودجه محدود برای طراحی داخلی خانه در نظر گرفته شود. این آپارتمان با فضایی متوسط یا کوچک در منطقه سویل اسپانیا واقع شده است.اولویت اول خانواده برای این منزل، وجود فضایی باز گسترده و آرایش فضایی دکوراسیون داخلی بوده است. به این دلیل که روابط گرم و مناسب خانواده در یک خانه مرکزگرا با طرحی جدید ادامه یابد.

یکی دیگر از درخواست های کارفرما حذف جداکننده های اضافی بوده تا مقدار فضای باز به حداکثر ممکن برسد. به همین دلیل ویژگی اصلی در طراحی داخلی این منزل، تقسیم بندی فضاها بین واحد خواب و زندگی است. تعبیه یک جداکننده ساده بین فضای پذیرایی و اتاق خواب به خوبی روابط فضایی را در 70 متر مربع مدیریت کرده است.

جداکننده (Divider) به صورتی زاویه دار طراحی شده تا گردش فضایی و فضای زندگی به حداکثر ممکن برسد. حجم زیادی از فضا با تعبیه یک جداکننده ساده ذخیره شده و به گیاهان در داخل ساختمان اختصاص داده شده است. طراح از تمام فضاهای منفی و مثبت بای تعبیه گیاه و گل در داخل استفاده کرده که از نکات بارز بهبود زیباسازی فضا می باشد. تمام اقدامات ساده فوق در جهت بهبود روابط فضایی صورت گرفته است.تحریریه معماری آرل
منبع: Archdaily.com

انتشار در سایت: گروه معماری آرل| طراحی دکوراسیون داخلی
لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-3258.html