معماری پارامتریک: معماری داخلی رستورانی در نیوزلند 
مترجم: نیلوفر محتاط
معماری پارامتریک این پروژه توسط شرکت معماری Cheshire در شهر اوکلند (پایتخت نیوزلند) انجام شد. این رستوران پیش از بازسازی اتاقی مخصوص نگه داری زباله بود که پس از بازسازی به رستوران تغییر کاربری یافت. رویکرد طراحی پارامتریک رویکردی کثرت گراست که کل نگر بودن را انکار می کند و بر تکثر تأکید دارد. در ادامه با ما در آرل همراه باشید.

پلان رستوران به کمک پیچ و خم های صفحات به کار برده شده در طراحی داخلی تعریف می شود. بدین ترتیب طراحی داخلی پا را فراتر از موانع فیزیکی گذاشته و مانند غاری اسرارآمیز است. در نتیجه مخاطب به جست و جو و تلاش برای کشف فضاهای مختلف ترغیب می شود.

طراحی داخلی پارامتریک این رستوران توسط پلاگین گرس هاپر مدلسازی شده است. نتیجه ایجاد هندسه ای سیال است که از در هم برهمی و اغتشاش احجام اطراف ساختمان تأثیر پذیرفته. در طراحی داخلی رستوران هیچ مرزی بین کف، دیوار و سقف وجود ندارد.منبع: DESIGNBOOM
تحریریه ی معماری آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-3240.html