بام سبز

تحریریه معماری آرل
بام سبز یکی از موضوعاتی است که در معماری بسیار مورد بحث است و با گسترش آپارتمان نشینی و کمبود فضای سبز، بسیار پر رنگ تر شده است. در ادامه تصاویری از بام سبز را خواهید دید.
 
       


تحریریه معماری آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-322.html