از بین رفتن میراث معماری کشور سوریه در اثر جنگشهر تاریخی پالمیرا
مترجم: نیلوفر محتاط
جنگ سوریه نه تنها باعث کشته شدن تعداد بی شماری از مردم سوریه شد بلکه صدمات جبران ناپذیری به میراث معماری، تاریخی و فرهنگی این کشور وارد کرد. در طول این 4 سال، 4 میلیون نفر از مردم سوریه از این کشور خارج شدند و 7 میلیون آواره در داخل کشور جابجا شدند. در این جنگ مردم سوریه نه تنها خانه و کاشانه ی خود را از دست دادند بلکه بخش عمده ای از میراث فرهنگی آن ها نیز از بین رفت که در میان آن ها می توان به آثار معماری ارزشمندی اشاره کرد. در ادامه با ما در آرل همراه باشید.


شهر تاریخی پالمیرا

خانه های کندویی روستایی در مجاورت شهر آلپو

مسجد شهر دمشق
کشور سوریه اکنون تفاوت های بسیاری با گذشته ی خود دارد. مساجد قدیمی، شهرها و آثار تاریخی همگی نابود و ویران شده اند. شهر باستانی پالمیرا که از طرف یونسکو به عنوان میراث جهانی شناخته شده است و در قرن سوم پس از میلاد ساخته شده اکنون تحت کنترل گروه دولت اسلامی است و بسیاری از معابد مهم آن تخریب شده اند. مسجد تاریخی Umayyad شاهکار معماری بود که در قرن 11 در شهر آلپو ساخته شده اکنون به خرابه ای تبدیل شده. نزدیک مسجد اما خانه های کندویی روستایی قدیمی هنوز پا بر جا هستند. این خانه ها از نی، سنگ و گل بر اساس تکنیکی ساخته شده اند که در هزاران سال مورد استفاه بوده است. ساختار این خانه ها به گونه ای است که در زیر آن ها فضایی خنک ایجاد شده و ساکنان را ازگرمای سوزان حفظ میکنند. همچنین در بادها و طوفان های منطقه نیز سازه ی آن ها دارای مقاومت قابل توجه است.


پیش از جنگ: مسجد تاریخی Umayyad

Umayyadپس از جنگ: مسجد تاریخی


بازار شهر آلپو پیش از جنگ


بازار شهر آلپو پس از جنگ
منبع: INHABITAT
تحریریه ی معماری آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-3209.html