معماری مؤسسه صدا و تصویر هلند


مترجم: مهرداد نجیب زاده
طراحی مؤسسه صدا و تصویر هلند با توجه به سه عنصر متمایز ارائه شده است:
آرشیو ملی که تمام منابع سمعی و بصری تلویزیون و رادیو هلند به شمار می رود. تلویز یون و مرکز نمایشگاه برای عموم، و در آخر یک مؤسسه تحقیقاتی برای افراد حرفه ای. آرشیو بخش سمعی بصری که نیازمند شرایط اقلیمی و نور مناسب می باشد به عنوان یک ساختمان پنج طبقه زیر زمین تعبیه شده تا شرایط نگهداری از آن ایجاد شود. اتاق نمایش مانند یک زیگورات مابین فضای زیری و همکف واقع شده و به یک سالن معلق شباهت دارد.

دفاتر اداری به عنوان فضاهای فرعی در گوشه اصلی ساختمان تعبیه شده است. این سه عرصه در ارتباطی منظم درون یک فضای مکعب شکل ساده قرار گرفته در حالی که یک فضای خالی بزرگ بالاتر از زمین درون مکعب قرار گرفته است. این فضای مرکزی مانند یک فیلتر تمام عرصه ها را به هم متصل کرده است. قرار دادن دهلیز مرکزی توسط معمار به عنوان یک پارک رسانه ای مرکزی بوده تا بازدیدکنندگان و همکاران در اینجا همدیگر را ملاقات کنند. این فضا در جهت بهبود روابط عموم و کارکنان به همدیگر و خود ساختمان بوده است.

یک آبشار کوچک از کف فضای موزه تا دهلیز ادامه پیدا کرده که نقض یک مجسمه روان و متحرک را بازی می کند. این آبشار از روی صفحات فلزی می گذرد که نور را ارتعاش داده و فضای زیبایی خلق می کند. بازدیدکنندگان از طریق یک پل به ساختمان به عمق فضای آرشیو وارد می شوند. این پل فضایی باریک به مانند یک دره ایجاد کرده که در نوع خود منحصربه فرد می باشد. کنار این دره شماتیک تراس هایی تعبیه شده که شامل استودیوهای محققان می باشد.
تحریریه معماری آرل
منبع: archello.com

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-3208.html