طراحی داخلی آپارتمان برای مردی مجردمترجم: نیلوفر محتاط
طراحی داخلی این خانه با توسط شرکت روسی Nordes و با سبک التقاطی و صنعتی انجام شده است. معماری داخلی به گونه ای است که هر مرد مجردی شیفته ی آن خواهد شد. دیوارهای زمخت و پرداخت نشده و تیرهای آشکار همه از ویژگی های سبک صنعتی است.کاناپه ی بزرگ نشیمن تاشو است و با حرکتی ساده به تخت خواب تبدیل می شود. در میز آشپزخانه نیز از عناصر صنعتی زیادی استفاده شده. در آشپزخانه همچنین دیواری تاشو وجود دارد که می تواند در صورت نیاز مبلمان آشپزخانه را پنهان کند. استفاده از چوب پرداخت نشده برای پوشش سقف، کف و دیوارها باعث شده تا طراحی داخلی آپارتمان ناتمام به نظر رسد.
منبع: home-designing
تحریریه ی معماری آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-3064.html