طراحی خانه بر اساس معماری پایدار و دوستدار محیط زیستمترجم : ثنا حسینیان
Chris Sneesby طراحی خانه هایی را براساس معماری پایدار انجام داده، این خانه با نام Podzook در کشور انگلستان ساخته می شود. از چوب های طبیعی خود منطقه برای پوشاندن نما استفاده می کنند، چوب ها به قطعاتی کوچک مانند آجر تقسیم می شوند تا شکل گرد سازه را پر کنند. سیستم های لوله کشی و برق متناسب با محیط زیست در طراحی و معماری ساختمان به کار رفته است. این خانه ها را به زودی در کشور های آمریکا و کانادا هم ارسال خواهند کرد.


تحریریه معماری آرل
مترجم : ثنا حسینیان
منبع : beautifullife.info

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-3059.html