معماری ساختمان: اتصال ساختمان جدید به خانه ای قدیمی


مترجم: نیلوفر محتاط
معماری ساختمان این خانه توسط شرکت معماری میک در استرالیا انجام شد. کارفرما خانواده ای است که علاقه ی زیادی به رفت و آمد با دوستان و آشنایان خود دارند از این رو در نگاه اول ساختمان به نظر کافه می آید تا منزلی خصوصی. ساختمان بر روی بستری از بتن قرار گرفته است. استفاده از بتن تنها محدود به فضای خارجی نیست بلکه در داخل نیز مبلمانی یکپارچه به کمک بتن طراحی شده اند. استفاده از تخته های چوبی در طراحی داخلی در تضاد با سطوح بتنی است. البته گفتنی است که این خانه به خانه ای قدیمی که محل زندگی خانواده است الحاق شده است.
تحریریه ی معماری آرل
منبع: contemporist.com

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-2997.html