بازسازی و طراحی داخلی ساختمان مسکونیمترجم : ثنا حسینیان
شرکت طراحی داخلی hugo mompó architecture خانه ای در میدان قدیمی شهر والنسیا، اسپانیا را بازسازی کرد. این ساختمان مسکونی 2 طبقه در سال 1900 ساخته شده و به تغییرات و طراحی داخلی کلی احتیاج داشت، سقف خانه تماماً تخریب شده بود. معماران برای بازسازی سقف از پانل های انحنادار استفاده کردند. تیغه های چوبی و سرامیک های موجود در خانه دست نخورده باقی ماندند و بیش تر کار و انرژی صرف طراحی سقف کاذب ساختمان شد که در واقع طراحی همین سقف ها نقطه اصلی و قوت این پروژه طراحی داخلی ساختمان مسکونی می باشد.برای آن که فضای داخل ساختمان را بزرگتر نشان دهند از متریال ها و رنگ های روشن استفاده کردند و به این ترتیب با استفاده از تولید نور اتاق های خانه جادار تر به چشم می آیند. پلان این خانه شامل 2 طبقه می باشد، طراحان فضای طبقه پایین را که سقف بلند تری هم داشت مخصوص سالن نشیمن و کارهای عمومی طراحی کردند و طبقه ی بالا محل قرار گیری اتاق خواب ها شد. این 2 طبقه توسط یک راه پله ی گرد و مینیمال به هم مرتبط می شوند.تحریریه معماری آرل
مترجم : ثنا حسینیان
منبع : DESIGNBOOM

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-2990.html