لیست نمایشگاه های ساختمان سال 1394 - تبریز


هفتمین نمایشگاه بین المللی تخصصی درب و پنجره و ماشین آلات مربوطه
تاریخ: 27/5/94 الی 30/5/94

=====================================
اولین نمایشگاه بین المللی نمای ساختمان

تاریخ: 27/5/94 الی 30/5/94

=====================================

اولین نمایشگاه ساختمان 2 ایران
تاریخ: 12/8/94 الی 15/8/94

=====================================

پنجمین نمایشگاه خانه و مبلمان مدرن ایران
تاریخ: 12/8/94 الی 15/8/94

=====================================

سومین نمایشگاه نوروزی مبلمان ایران
تاریخ: 26/11/94 الی 30/11/94لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-2975.html