طراحی تقویم مینیاتوری با مجسمه از کارها و اتفاقات روزمره زندگیمترجم : ثنا حسینیان
از سال 2011 هنرمند tatsuya tanaka بر روی پروژه تقویم مینیاتوری ( miniature calendar ) خود کار می کند و با استفاده از وسایل موجود در هر خانه ای و مجسمه های بسیار کوچک، صحنه هایی از کار ها و اتفاقات روزمره زندگی انسان ها خلق می کند. بیش تر هنر این مجموعه عکاسی دقیق و ماهرانه آن ها می باشد. تا به امروز بیش از 1000 مدل در مجموعه تقویم مینیاتوری این شخص قرار گرفته است.تحریریه معماری آرل
مترجم : ثنا حسینیان
منبع : DESIGNBOOM, miniature-calendar

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-2964.html