طراحی و معماری مرکز فرهنگ و موسیقی تایوانمترجم: نیلوفر محتاط
معمار: Made in
موقعیت: شهر Kaohsiung، تایوان
طراحی و معماری این مرکز قرار است که توسط شرکت اسپانیایی MADE IN انجام شود. این شرکت برنده ی مسابقه ای است که به همین منظور تدارک دیده شده بود. پروژه دارای زیربنای 100000 مترمربع است و هزینه ی ساخت آن 100 میلیون یوروست. این مجموعه دارای دو تالار کنسرت در داخل و خارج است.
منبع: evolo.us
تحریریه ی معماری آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-2959.html