طراحی راه پله های خلاقانه در طراحی و دکوراسیون داخلی1.

مترجم : ثنا حسینیان
طراحی راه پله یکی از مهم ترین المان ها در طراحی و دکوراسیون داخلی است. راه پله ها جز فضاهایی می باشند که همیشه در دید هستند چه طراحی ساده، کلاسیک یا مدرن داشته باشند. در این پست طراحی راه پله های ساده و عادی را برای شما قرار نداده ایم، نمونه ای از راه پله با طراحی خلاقانه را می بینید که از آن ها برای دکوراسیون داخلی منزل، طراحی و دکوراسیون دفتر اداری و تجاری استفاده شده است.

2.

3.

4.5.

6.7.8.9.10.

11.

12.

13.14.

15.

16.17.

20.

21.22.

23.24.25.26.27.

28.

29.

تحریریه معماری آرل
مترجم : ثناحسینیان
منبع : homedit

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-2944.html