طراحی کارکتر های معروف والت دیزنی در دنیای واقعیمترجم : ثنا حسینیان
طراح گرافیک آلمانی Jirka Väätäinen، آلبومی از کارکتر های والت دیزنی در دنیای واقعی درست کرده است. با کمک گرفتن از نرم افزار هایی مانند نرم افزار Illustrator این عکس های دیجیتالی به وجود آمده اند. با دیدن این مجموعه می بینید که کارکتر ها مانند دنیای کارتونی چشم های خیره کننده، صورت های استخوانی و تراشیده، مدل مو هایی زیبا و ثابت و فیزیک ورزیده دارند!

1- نام کارکتر : Prince Eric
کارتون : The Little Mermaid2- نام کارکتر : Alice
کارتون : Alice in Wonderland3- نام کارکتر : Aurora
کارتون : Sleeping Beauty4- نام کارکتر : Philip
کارتون : Sleeping Beauty5- نام کارکتر : Belle
کارتون : Beauty and The Beast6- نام کارکتر : Beast
کارتون : Beauty and The Beast7- نام کارکتر : Snow White
کارتون : Snow White8- نام کارکتر : Jane
کارتون : Tarzan9- نام کارکتر : Tarzan
کارتون : Tarzan10- نام کارکتر : Tiana
کارتون : Princess and The Frog11- نام کارکتر : Elsa
کارتون : Frozen12- نام کارکتر : Anna
کارتون : Frozen13- نام کارکتر : Cinderella
کارتون : Cinderella14- نام کارکتر : Prince Charming
کارتون : Cinderella15- نام کارکتر : Aladdin
کارتون : Aladdin16- نام کارکتر : Rapunzel
کارتون : Tangled17- نام کارکتر : Merida
کارتون : Brave18- نام کارکتر : Pocahontas
کارتون : Pocahontas19- نام کارکتر : John Smith
کارتون : Pocahontas20- نام کارکتر : Megara
کارتون : Hercules21- نام کارکتر : Hercules
کارتون : Hercules22- نام کارکتر : Mulan
کارتون : Mulan23- نام کارکتر : Esmeralda
کارتون : Hunchback on Notre dame24- نام کارکتر : Tinkerbell
کارتون : Peter Pan25- نام کارکتر : Wendy
کارتون : Peter Pan

تحریریه معماری آرل
مترجم : ثنا حسینیان
منبع : beautifullife.info

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-2942.html