طراحی و معماری در خدمت تجدید حیات دوباره برکه ی Pushkar


مترجم: نیلوفر محتاط
معمار: James London Mills
موقعیت: هند، دریاچه ی مقدس Pushkar
طراحی و معماری پروژه با الهام از افسانه ای در مورد ستارگان در آیین هندو صورت گرفته است و قصد دارد راهکاری عملکردی و فرمی برای تجدید حیات دوباره ی آبگیر مقدس Pushkar باشد. سالانه تعداد زیادی زائر هندو به این مکان می آیند و این برکه بزرگترین نمایشگاه سالانه ی شتر در سراسر دنیاست. به دلیل ازدحام بالای جمعیت و حجم بالای فعالیتها این منطقه با خطرات محیط زیستی روبروست. به همین دلیل طرح حلقه ای باز است که به کمک راهکارهایی از قبیل: تصفیه و ذخیره ی آب، استفاده از انرژی بیومس، فناوری تولید غذای شتر، توالت های عمومی و سیستم تمیز کننده ی برکه شرایط محیطی دریاچه را بهبود می بخشد. علاوه بر این طرح دارای برجی مخصوص توریست ها برای تماشای برکه است و راهکارهای جدیدی را برای جایگزینی روش های شیمیایی کشاورزی ارائه می دهد.


تحریریه ی معماری آرل
منبع: evolo.us

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-2938.html