دکوراسیون داخلی منزل با پله هایی که جا به جا می شوندمترجم : ثنا حسینیان
شرکت معماری McLaren.Excell دکوراسیون داخلی و بازسازی یک انبار واقع در آکسفورد شایر، انگلستان را انجام داد و این ساختمان را که متعلق به قرن 18 بود به یک خانه ی مدرن تبدیل کرد. آن ها در طراحی و دکوراسیون داخلی منزل ایده ی جالبی به کار بردند و از پله هایی که قابل جا به جا شدن هستند، استفاده کردند.این پله که جهت دسترسی به طبقه دوم ساختمان طراحی شده، از جنس استیل سخت و به وزن یک تن می باشد.تحریریه معماری آرل
مترجم : ثنا حسینیان
منبع : contemporist

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-2887.html