طراحی و معماری : 9 ایده در طراحی استخر مدرنمترجم : ثنا حسینیان

امروزه از استخر های لبه ای در طراحی و معماری های لوکس استفاده می شود و با این تکنیک خط افقی را ایجاد می کنند و دیدی به سمت بی تهایت ارائه می دهند. محل ساخت این استخر ها در ایجاد دید بی نهایت بسیار موثر است. ممکن است لبه آن ها به آسمان و یا به دریا پیوند بخورد و با محیط تلفیق شود. هم چنین اکثراً آب این گونه استخر ها از لبه ی رو به افق سر ریز و جاری می باشد.

1- شرکت معماری Ramon Esteve Estudio، استخر این خانه را در کستا بلانکا، اسپانیا طراحی کرده است.2- این استخر برای خانه ای لوکس در برزیل توسط شرکت های Ana Paula Mello و Flavia Frauches طراحی شدهاست.3- استخر طراحی شده شرکت ROBLESARQ، در کستا ریکا4- شرکت Vincent Coste این استخر را در ویلایی در سنت تروپز طراحی کرده است.5- این استخر توسط شرکت TROP بالای سقف خانه ای در پاتایا ساخته شده است.6- استخری در نیوزیلند، طراحی شرکت Crosson Clarke Carnachan Architects7- معماری استخر این خانه در تایلند توسط شرکت MAPS Design انجام شده است.8- استخر خانه ای در پرتغال، طراحی شرکت Pedro Reis9- این استخر در فضای پنت هاوس یک آپارتمان در اسرائیل توسط Pitsou Kedem Architects ساخته شده است.

تحریریه معماری آرل
مترجم : ثنا حسینیان
منبع : contemporist

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-2797.html