مسابقه بین المللی دانشجویی CTBUH 2015 طراحی ساختمان بلندمترجم : ثنا حسینیان

سازمان ساختمان های بلند و مسکونی (CTBUH) چهارمین دوره مسابقه بین المللی ساختمان بلند را برگزار می کند. هدف این مسابقه ارزش گذاری و تعریف جدید ساختمان های بلند در شهر های مدرن است. با افزایش جمعیت و شهر نشینی اهمیت وجود ساختمان های بلند از لحاظ ایجاد فضای کافی و اقتصادی پر رنگ تر شده است. آن چه که در طراحی و معماری این ساختمان ها باید مد نظر قرار گیرد، توجه به فضای شهری، نیاز ساکنین و محیط طبیعی سایت، در دید کلی توجه به کل دنیا مهم است. علاوه بر آن برای آن که حجم شما با شهر تلفیق شود باید پویا و کاربردی باشد تا نه تنها مناسب این دهه باشد بلکه تا قرن ها با محیط مرتبط باشد.

مطالعات در رابطه با فرهنگ جامعه برای تطبیق طرح با شهر و کل دنیا، بسیار مهم است. این تطابق از راه های مختلفی ایحاد می شود مانند استفاده از متریال و تکنولوژی خاص، فرم ساختمان، کانسپت و روح طرح. شرکت کنندگان برای انتخاب محل سایت خود آزاد هستند و این محل باید واقعی و در یک فضای شهری باشد ولی توجه به شرایط سایت بسیار مهم است زیرا این شرایط طراحی و ساکنین را تحت تاثیر قرار می دهد. هم چنین در انتخاب مقیاس و اندازه، تعداد طبقات و انتخاب کاربری به صورت اداری یا مسکونی، آزاد هستند. با این کار شرکت کنندگان راحت تر می توانند طرح های خلاقانه ارائه دهند.

شرکت کنندگان باید مطاعات دقیق و فراوانی رد رابطه با طراحی ساختمان های بلند داشته باشند، چگونه طراحی یک ساختمان بلند تحت تاثیر فرهنگ و شرایط فیزیکی و محیط زیست سایت قرار می گیرد، چگونه برنامه فیزیکی ساختمان از شرایط سایت و شهر تاثیر می گیرد و چگونه باید پاسخگو مشکلات گرمایش جهان باشد.

ثبت نام رایگان می باشد.
آخرین مهلت ثبت نام : 3 آگوست 2015 ( 12 مرداد 1394 )
آخرین مهلت ارسال آثار : 10 آگوست 2015 ( 19 مرداد 1394 )
جایزه نفر اول : 6000 دلار
جایزه نفر دوم : 5000 دلار
جایزه نفر سوم : 4000 دلار
جایزه نفر چهارم :3000 دلار
به تعدادی دیگر از شرکت کنندگان منتخب لوح تقدیر تعلق می گیرد.
سایت مسابقه : www.ctbuh.org/competition

تحریریه معماری آرل
مترجم : ثنا حسینیان
منبع : BUSTLER.NET

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-2777.html