طراحی و معماری خانه با بازشو های عظیم گردانمترجم : ثنا حسینیان
معماری : EDAA
موقعیت : مکزیک
در طراحی و معماری خانه مزتیتلا، درب های گردان بزرگی تعبیه شده و به سمت طبیعت منطقه تپوزتلان مکزیک باز می شوند. معماری این خانه دارای سناریویی بکر از طبیعت خود منطقه است.برای ایجاد رفاه در این خانه ی مجلل، از هوای گرمسیری منطقه، نور شدید خورشید و بوی طبیعت استفاده شده . خانه در محیطی با قدمت 500 سال و در کنار یک کوه قرا گرفته برای همین برای ساخت نما ی ساختمان از سنگ هایی سخت استفاده کرده اند. این صفحات سنگی تا زیر درختان ادامه پیدا کرده تا با فضای سبز محیط و پوشش سنگی منطقه تلفیق شود.معماری این ساختمان دارای یک حس درونگرا است، در عین آن که بازشویی بزرگ رو به فضای اطراف دارد. دو المان در محیط خارج بنا وجود دارد: گل های رنگارنگی که در بین پوشش درختان قرار گرفته به طوری که محدوده سایت ساختمان را مشخص کرده ، و،مکعب صلب سفیدی که از بین درختان دیده می شود.

برای بزرگنمایی کلیک کنید

تحریریه معماری آرل
مترجم : ثنا حسینیان
منبع : contemporist

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-2761.html