دیافراگم: مناظری حیرت انگیز از روستایی متروکه در چین


مترجم: نیلوفر محتاط
تصاویر زیر توسط Jane Qing، عکاس معروف چینی گرفته شده اند. این تصاویر مربوط به روستایی متروکه در جزیره ی Gouqi در چین می باشند. در این منطقه ماهی گیری رواج بسیاری دارد. رونق صنایع مربوط به ماهی گیری مانند قایق سازی، تعمیر قایق، توریسم و .. باعث شده تا مردم بسیاری از روستاها در این منطقه به شهر مهاجرت کنند و روستاها متروکه شوند.
تحریریه ی معماری ارل
منبع: archdaily.com

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-2756.html