هنر نصب کردن تابلوهای هنری در دکوراسیون داخلی


مترجم: نیلوفر محتاط
دکوراسیون داخلی هنر انتخاب اثاثیه و سایر اشیا در یک اتاق برای به جلوه درآوردن آن هاست. مانند انتخاب اثر هنری، نصب این آثار در اتاق نیز خود نوعی هنر است. در این بخش قصد داریم روش های خلاقانه ای که برای نصب کردن آثار هنری در فضا وجود دارد را در غالب طرح های داخلی ارائه کنیم.

حتماً لازم نیست تا نصب تصاویر با روشی گران صورت گیرد بلکه می توان با روشی ارزان ولی خلاقانه نیز این کار را انجام داد.حتماً لازم نیست تا تابلوها بر اساس الگویی شطرنجی نصب شوند. می توان تابلوهایی با ابعاد متفاوت را به صورت نامنظم در کنار یکدیگر نصب کرد.

در موزه ها و گالری های هنری آثار را در فاصله ی 60 اینچی زمین نصب می کنند. بدین ترتیب اثر هنری در مرکز دامنه ی دید قرار می گیرد.در صورت حذف بعضی آثار هنری، معماری داخلی فضا ناتمام به نظر خواهد رسید. این آثار باعث ایجاد عمق، بافت و انسجام در فضا می شوند.


تحریریه ی معماری آرل
منبع: Home-designing.com

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-2726.html