بزرگترین گالری هنر نورپردازی دنیا در سیدنی استرالیامترجم : ثنا حسینیان

موقعیت : سیدنی ، استرالیا
هر ساله به مدت 18 روز در شهر سیدنی فستیوال نور برگزار می شود که شهر سیدنی را به سرزمینی مملو از معماری نورانی تبدیل می کند . این فستیوال بزرگترین نمایشگاه هنری و معماری هوای آزاد دنیا می باشد و به نام Vivid Sydney معروف است و از 22 ماه می تا 8 ماه ژوئن دایر بود.تحریریه معماری آرل
مترجم : ثنا حسینیان
منبع : CONTEMPORIST

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-2684.html