طراحی فاز دوم منطقه دبی توسط فاستر + شرکاء


مترجم: مهرداد نجیب زاده
طراحی فاز دوم منظر شهری دبی توسط گروه معماری فاستر + شرکاء آغاز به کار کرده است. این پروژه دربرگیرنده یک میلیون فوت مربع فضا برای خلق توسعه منطقه ای و ایجاد یک مرکز پررونق فرهنگی در دبی می باشد. پشتیبانی از طراحان و معماران جوان توسط گروه فاستر یک ابتکار هیجان انگیز می باشد که اجازه می دهد تا منظر شهری دبی با افکار خلاق و نو شکوفا شود.

پایان فاز اول طراحی بهترین راه برای کشف تعادل، میزان خلاقیت و نبوغ به کار رفته در طراحی منظر شهری دبی بوده است. اصلی ترین و مهم ترین برنامه توسعه شهری دبی خلق فضاهایی متناسب با خواسته های کاربران جوان بوده است. ادغام توابع مختلف و تجزیه و تحلیل آنها، بهترین راه برای همکاری بین تمام اقشار این منطقه به شمار می رود. این توابع شامل ماژول های بسیار انعطاف پذیر برای ایجاد یک جامعه پایدار می باشد.

طرح فاستر یک روند رقابتی را برای خلق فضاهای موجود در بر گرفته است. وی چنین شرایطی را برای پیشبرد و ایجاد توجه بیش از اندازه نسبت به یک کار سفارشی ایجاد کرده تا تلاش بیشتری در روند طراحی این پروژه صورت گیرد.(نگاه او نسبت به این پروژه، مانند یک مسابقه معماری جدی و دشوار می باشد). عرصه های مهم این طرح شامل ادارات انعطاف پذیر، فضاهای اجتماعی، سالن های نمایش در فضای باز، و چند مجموعه تلفیقی در فضای باز می باشد. این فضاها به عنوان مکان هایی به شمار می رود که در طول سال و هر 4 فصل از آنها استفاده می شود.

تحریریه معماری آرل
منبع: Archdaily.com

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-2554.html