هفته ی طراحی میلان: لامپ هایی که پرواز کردندتحریریه معماری آرل
در هفته ی طراحی شهر میلان، که هم اکنون در حال برگزاری است و ما در آرل چند طرح را بررسی نمودیم، گروه طراحی Graypants نیز طرح خود را به نمایش گذاشته اند. این طرح، مجموعه لامپ هایی است که در کنار یکدیگر، در فضا معلق هستند و البته باید دانست که این مجموعه از یک دسته لامپ در کنار یکدیگر یا به عبارت دیگر یک سیستم روشنایی، فراتر است. به نقل از این گروه، ایده ی این سیستم روشنایی، از پرواز دسته جمعی پرندگان گرفته شده است. با آرل همراه باشید.
این طرح در واقع صحنه ی تماشایی پرواز پرندگان است که تفسیر شده است و هر کدام از لامپ ها به سان پرنده ای هستند که با یک هارمونی خاص در کنا یکدیگر قرار گرفته اند و در کنار یکدیگر تشکیل یک فرم معنا دار می دهند. نکته ی فوق العاده ی دیگر تغییر فرم است در لحطه است. چیزی که ما در خرکت دسته جمعی پرندگان می بینیم. البته این مجموعه چنین قابلیتی ندارد اما ساخت این سیستم دور از ذهن نیست. با استفاده از مطالعه و بررسی حرکات گروهی پرندگان و برنامه ریزی سیستمی برای پیاده سازی این حرکات روی این لامپ ها، در واقع یک سیستم داینامیک را محدود کرده ایم.


سایر اخبار مرتبط با هفته ی طراحی میلان
آجرهای سنتی تایلندی، در نمایشگاه هفته طراحی میلانتحریریه معماری آرل
منبع: CONTEMPORIST

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-2470.html