نگاهی گذار به ساخت و ساز ساختمان هرم شکل W57، گروه بیگ در نیویورکتحریریه معماری آرل
نخستین پروژه گروه معماری دانمارکی بیگ در نیویورک یعنی ساختمان هرمی شکل W57 دو ماه است که کلید خورده است. امروز پس از دو ماه از آغاز این پروژه، با یک تور عکاسی از شرایط ساخت و ساز و پیشرفت پروژه، در خدمت کاربران آرل خواهیم بود. در مقایسه با پروژه های اجرا شده در ایران، می توان اعتراف کرد که این پروژه پیشرفت خوبی داشته است. با آرل همراه باشید.
این ساختمان را می توان ترکیبی از ساختمان های آجری اروپایی و آسمانخراش های نیویورکی دانست. این برج با کاربری مسکونی در شمال رودخانه ی Hudson قرار دارد.لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-2412.html