بررسی 5 نمای ساختمان با رنگ سیاه در 5 نقطه ی دنیا1 - The Black House توسط گروه معماری Andrés Remy Architects - بوینس آیرس - آرژانتین
در این بخش از آرل قصد بررسی نمای 5 ساختمان را داریم که در همگی آنها از متریالهابی با رنگ سیاه استفاده شده است. شما به عنوان طراح می توانید از این 5 نما برای مشاهده ی نحوه بکارگیری متریالهای با رنگ سیاه در نمای ساختمان بهره ببرید. این ساختمان ها، 5 طرح در 5 نقطه ی دنیا را به نمایش می گذارند. با آرل همراه باشید.2 - Dune House توسط گروه معماری JarmundVigsnæs Arkitekter - شهر Suffolk - انگلستان

3 - lack Desert House توسط گروه معماری Oller & Pejic Architecture - کالیفرنیا - آمریکا

4 - Otake House توسط گروه معماری Suppose Design Office - اوتاکه - ژاپن

5 - Modularing House توسط گروه معماری A-cero Architects - مادرید - اسپانیاتحریریه معماری آرل
منبع: CONTEMPORIST

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-2209.html