اهدای جوایز نفرات برتر مسابقه طراحی مبلمان اداریدبیرخانه مسابقه طراحی مبلمان اداری : اهدای جوایز مسابقه طراحی مبلمان اداری، امروز بیستم مهرماه با حضور نفرات برتر انجام پذیرفت. آقایان میثم گفتاری ، صابر سالبی و محمد صالحی نفرات اول تا مسابقه ، با حضور در دفتر گروه معماران ارل، جوایز خود را دریافت نمودند.

جوایز نفرات برتر :
میثم گفتاری - نفر اول : دو سکه بهار آزادی + لوح تقدیر
صابر سالبی - نفردوم : یک سکه بهار آزادی + لوح تقدیر
محمد صالحی - نفر سوم : نیم سکه بهار آزادی + لوح تقدیر

شایان ذکر است جوایز نفرات چهارم تا سیزدهم (لوح تقدیر) طی روزهای آتی به دست عزیزان خواهید رسید.
همه آثار مسابقه طراحی مبلمان اداری

آثار برگزیده مسابقه طراحی مبلمان اداری


تحریریه معماری آرل
مسابقه مبلمان اداری

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-2051.html