نگاه آرل به 21 ساختمان با نمایی مسحورکنندهتحریریه معماری آرل
برای همراهان همیگشی آرل، بررسی 21 نمای خاص را در نظر گرفته ایم. برخی از این نماها فوق العاده قدرتمند و زیبا هستند. چه از دید معماری و چه از دید یک فرد معمولی. تمام این نماها اثر معماران و طراحان با استعدادی هستند که این نماها را در شرایط مختلف جفرافیایی با در نظر گرفتن عوامل محیطی، طراحی کرده اند. برای مشاهده و بررسی این نما با آرل همراه باشید.

1.


سه بعدی : MTaher
استخر منحنی گونه ی این ساختمان، نمای ویژه ای در روز و شب به آن خواهد داد.

2.


سه بعدی: Architype 3D
هم آغوشی با مه برای این ساختمان که چارچوبی از سنگ و چوب دارد، فضایی متضاد را رغم خواهد زد. نرم و سخت در کنار یکدیگر.

3.


سه بعدی: Vladimir Homza
زندگی در این ساختمان کپسول مانند، مانند زندگی در آینده است. نمای این ساختمان چیزی شبیه سفینه های فضایی است.

4.


سه بعدی: MQA Design
همه می دانیم که زیبایی در سادگی است. نمای این ویلا که از باکس های به هم چسبیده تشکیل شده است، ساده، مدرن و تمام شیشه ای است و ویوی فوق العاده ای در اختیار می گذارد.

5.


سه بعدی: Matheus Passos

6.


سه بعدی: W.Alam
نمایی سرد، مدرن با زاویه ی دید گسترده در کوهستان. بنظر ما این نما، مناسب چه شخصیتی است؟

7.


سه بعدی: Carlos Marenco

8.


سه بعدی: Vic Nguyen

9.


سه بعدی: Andrezej Drawc
نظر شما راجع به این نما چیست؟

10.


سه بعدی: Wojtek Lubinski
وقتی به نمای این ویلا نگاه می کنیم، سخت است که خطوط صاف را برنده بدانیم یا آسمان پاک کویر.

11.


سه بعدی: Miysis

12.


سه بعدی: Vic Nguyen

13.


سه بعدی: Miysis

14.


سه بعدی: Architype 3D
ساختمان چند واحدی که در میان خود یک آنتریوم هم دارد.

15.


سه بعدی: Arqui9

16.


سه بعدی: Vic Nguyen

17.


سه بعدی: Numa

18.


سه بعدی: Vic Nguyen

19.


سه بعدی: Iceci3

20.


سه بعدی: Jishin Raj

21.


سه بعدی: 2G Studio


تحریریه معماری آرل
منبع: HOME-DESIGNING

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-2010.html