اولین پروژه آلوارو سیزا در چین


مترجم: مهرداد نجیب زاده
اولین پروژه آلوارو سیزا در کشور چین به اجرا رسید. فرناندو گوئرو چند تصویر از اولین پروژه این معمار پرتغالی که بر روی آب ساخته شده به نمایش گذاشته است. احضار رنگ های ساده و زیبا از یک اژدهایی که بر روی آب دراز کشیده، از عناصر ظریف و بخصوص طرح های سیزا به شمار می رود. به کار بردن از ننمادهاو خصوصیات سنتی یک کشور، از ویژگی های معماری سیزا حساب می شود. طرح این کنوانسیون به عنوان یک نهاد مستقل به حساب می آید که در تضاد با کارخانه های صنعتی نزدیک خود اجرا شده است. هندسه ظریف خطوط منحنی در اتصال به پل و محل عبور عابر پیاده با عرصه های مختلف، از نمونه های قابل توجه معماری متمایز سیزا به شمار میرود.
وی از طریق فام های مختلف، بازتاب و ترکیب بی دلیل نور و سایه در پروژه خود، فرمی شاعرانه و بی نظیر خلق کرده است. با توجه به عکس های فوق العاده هنری و حرفه ای فرناندو گوئرو، می توانیم نتیجه خلوص و زیبایی یک پروژه معماری را در طول روز و شب، در ادغام با آب را مشاهده کنیم.

منبع: Archdaily.com

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-1957.html