معماری مرکز فرهنگی هنری تنگه صلیبی در " فوژو" چینمترجم: نغمه مقصود
پروژه ی معماری مرکز فرهنگی در" فوژو" چین که به جهت بزرگداشت ارتباط مابین چین و تایوان طراحی شده، کاری از گروه تلفیق طراحی و معماری Synthesis Design + Architecture است. پروژه به دو ساختمان مجزا تفکیک شده است و مفهومی از درخت فرهنگ چین را در سه مرحله ارائه می دهد. بخش اول سرچشمه ها هستند که طبقه همکف وچشم اندازها و طبقه های پایین ساختمان را فرا می گیرند و نشان می دهند که فرهنگ مذکور از سرزمین چین نشات گرفته است. هماهنگی تغییرات در دو سیستم فرهنگ در مقابل تجارت در سایت تبدیل به شبکه ای می شوند که گردشگاهی سیال ، روان و تامل برانگیز و چند بخشی با فضاهای دنج خلق می کند.
بخش دوم شاخه ها هستند، شاخه ها از ریشه ها جان می گیرند و به دور خانه درخت میوه فرهنگ می پیچند که بر فراز ریشه ها شناور است وبا دیگر جزئیات ارتباط می یابد تا آنها را به مجموعه ای کامل بدل کند. پوشش یکپارچه با بهره گیری از افکت های تصویری برای ایجاد شبکه ای متخلخل از شاخه ها، برای رسیدن به دو هدف زیر مورد استفاده قرار می گیرد. ایجاد پوششی متخلخل از بتن سبک الیافی برای نما، که زمینه ای روشن در پس زمینه منافذش ایجاد می کند ودیگری ، پوششی کشسان سفید و سبک به عنوان سقف که در تاریکی از درون می درخشد و در روز نور را به داخل فضا هدایت می کند.
در نهایت ، درختان میوه فرهنگ به خانه می رسند ، هر بخش دارای برنامه ریزی و شکل گیری متفاوتی است که به صورت شعاعی نسبت به تنه درخت و با فواصل متفاوت به تناسب مفهوم در میراث فرهنگی چین جای می گیرد.
دانه ها در زمین جان می گیرند. فرهنگی برخاسته از خود و به میوه های اپرا، فیلم، موسیقی، هنر، تجارت و عادات غذایی تبدیل می شوند.تحریریه معماری آرل
مترجم: نغمه مقصود
منبع: EVOLO.US

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-1903.html