معماری امنیتی، ایجاد امنیت بدون حس زندانی بودنمترجم: حامد رضایی
شرکت معماری UNStudio، برای شرکت دارویی ژاپنی Astellas، مرکز تحقیقات و ساختمان اداری را خواهد ساخت. بخش تحقیقات این شرکت دارویی، نیاز به امنیت بالایی خواهد داشت. از طرف دیگر، قرار نیست که کارکنان و دانشمندانی که در این بخش به فعالیت مشغولند، حس حضور در زندان را در فضای کار خود تجربه نمایند. به این منظور، شکرت UN، به ترکیب مفهموم امنیت با نمای ساختمان پرداخته است. با آرل همراه باشید.
بدین منظور شرکت معماری UN، از یک محفظه بدون نقاب (بدون پوشاندن) استفاده نموده است. آنها دو حجم را در کنار یکدیگر قرار داده اند که متمایل به یکدیگر هستند و در فضای بین این دو، یک فضای باز به عنوان محیط مجتمع قرار دارد. نمای ساختمان ها از جنس شیشه است. یکی از دلایل عمده ی استفاده از شیشه در نما، استفاده از نور روز برای کارکنان و جلوگیری از ایجاد حس زندانی بودن در یک فضای امنیتی و بسته بوده است. همچنین در بین این نمای شیشه ای، پانل های خوشیدی برای جذب انرژی خورشید درنظر گرفته شده است تا بخشی از انرژی مورد نیاز ساختمان از این طریق تامین گردد. نماهای متمایل به یکدیگر در این دو حجم علاوه بر موارد امنیتی، به منظور دریافت هر چه بیشتر انرژی خورشید نیز بسیار مفید و موثر خواهند بود. در ماه های مختلف سال با توجه به زاویه ی تابش خورشید، هر بار بخشی از پانل های خورشیدی به صورت مستقیم، نور خورشید را جذب خواهند نمود.
همچنین اشاره به این نکته حائز اهیمت است که استقاده از سازه ی آلومینیومی به همراه شیشه در نمای ساختمان، ساختار سبکی را ایجاد نموده اند.تحریریه معماری آرل
مترجم: حامد رضایی
منبع: YANKODESIGN

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-1798.html