توسعه مجدد ساختمان چند منظوره "سی تچ" در پکن/شرکت "یو ان"طرح توسعه مجدد ساختمان چند منظوره "سی تچ" کاری از معماران "یو ان"در محل تلاقی گسترش بخش قدیمی و جدید شهر پکن در چین واقع شده است. سایت در مجاورت محور شرقی -غربی شهر قرار گرفته و به میدان "تیا نان من " منتهی می شود. استراتژی اصلی طرح معماران "یو ان" تمرکز بر ایجاد بهترین ارتباط مابین برنامه ریزی توسعه مجدد ساختمان چند منظوره در ادغام با محدودیت ساختمان موجود و ارائه جزئیات ساختمان بلند مرتبه در ارتفاع می باشد.همزمان با برنامه ریزی زمانی توسعه مجدد،جانمایی فروشگاههای مرکز خرید ،از همان ابتدا مشخص و متمرکز می شوند. سهم بخش پایینی برج در طرح گسترش مجدد ،ایجاد سری ای از حیاط های مرتبط برای عملکرد های متفاوت جهت توزیع استفاده کنندگان و هدایت به سوی کفسازی شهری است ،جایی که فضای داخلی و خارجی را از یکدیگر تفکیک کرده و دسترسی های داخلی و خارجی در آن به یکدیگر می پیوندند.
برای توسعه و تبدیل ساختمان موجود از 5 به 7 طبقه، بالکن مرتفعی به شکل منحنی طراحی شده است که ترافیک را در اطرافش به جریان می اندازد و در عین حال اندرونی سبز و فضای محافظت شده ای جهت دسترسی پیاده به وجود می آورد. برجها از میان ساختمان موجود قد می کشند و با اوجگیری شان فضایی تک منظوره و از پیش تعیین شده ای همانند فضای اقامتی یا اداری خلق می کنند.در محل تلاقی برج و بالکن مذکور(پودیوم )عملکرد ها به روشی تعریف شده اند تا حد اکثر تشریک مساعی بین آنها و برج شکل گیرد. بخش عمومی در برجها، به راهروها و دهلیز ها و نورگیرها متصل می شود. عمدتا بالکنها ، با 5 طبقه زیر زمین و 8 طبقه بر روی آن به عملکرد های محدود اختصاص می یابند ،فضاهایی همچون مراکز آب درمانی ،سالن های اجتماعات و فضاهای پشتیبانی آنها به طبقات بالاتر و فضای بام منتقل می شوند. سه طبقه زیر زمین به پارکینگ اختصاص می یابد و در دو طبقه باقیمانده ، طبق برنامه ریزی از پیش تعیین شده ،سوپر مارکت و سالن غذاخوری (فود کورت) شکل می گیرد، همچنین فضایی آرامش بخش برای دسترسی پیاده در طبقه همکف در نظر گرفته شده است. ارتباط بصری وسیرکولاسیون عمودی بین این طبقات بوسیله نورگیرها انجام می پذیرد. ایده اصلی بکارگرفته شده در سیرکولاسیون و نورگیرها،استفاده از نورگیرهای متعدد به جای نورگیر مرکزی میباشد . این ایده، امکان گسترش ارتباطات فیزیکی و بصری را افزایش می دهد ،و بدینوسیله می تواند فضای عمومی را در همه جا ،جاری سازد.


تحریریه معماری آرل
مترجم : نغمه مقصود
منبع : http://www.evolo.us

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-1771.html