خلاقیت: اتصال طبیعت با امواج صوتی
anna marinenko، طراح خلاق اوکراینی، در یک حرکت خلاقانه، اشکال طبیعت شامل کوهها، درخت، ابر و .... را در کنار امواج صوتی قرار داده است که از این اتصال، تصاویر جالبی به دست آمده است که مانند بازتاب قسمت اصلی می باشد. با آرل همراه باشید.

تحریریه معماری آرل
مترجم: حامدر ضایی
منبع: DESIGNBOOM

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-1761.html